Informacje o LPG

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) to wspólna nazwa mieszaniny propanu i butanu (w różnorakich proporcjach). Używany jako gaz, niemniej jednak przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Stosowany jest przede wszystkim jako paliwo silnikowe.
LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. LPG jest gazem w temperaturze pokojowej przy zwykłym ciśnieniu. W temperaturze pokojowej ulega on skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 85% objętości, ażeby uniknąć rozerwania butli.
LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno i wielopunktowymi układami  wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania dość kosztownej instalacji (od 1500 do 4000 złotych). Auta zaopatrzone w tę instalację muszą również częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG samoczynnie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik adekwatnej temperatury i szybkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.
Instalację LPG można również zastosować w samochodach z silnikiem dwusuwowym, oraz dodatkowo z silnikiem Diesla. Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny benzyny bezołowiowej. W wielu krajach m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest promowane jako bardziej ekologiczne od etyliny.
Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje. W styczniu 2006 r. istniało 5 typów instalacji napędzanych LPG.

Zalety instalacji LPG
* Instalacja LPG jest niskociśnieniowa, a zatem zbiornik jest lekki.
* Sam silnik iskrowy, czterosuwowy nie wymaga specjalnych zabiegów ażeby dostosować się do pracy na LPG.
* LPG zawierając węglowodory o krótszym łańcuchu wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż benzyna.
* LPG jest w Polsce dużo tańszy niż benzyna, stąd tak znaczne zainteresowanie w Polsce tym paliwem.

Wady instalacji LPG
* zalecane jest (w szczególności zimą) uruchomienie silnika na benzynie,
* większa ilość pary wodnej sprzyja korozji układu wydechowego,
* butla ogranicza funkcjonalność samochodu,
* większe są koszty przeglądów i serwisowania,
* zbyt rzadkie używanie z układu zasilania benzyną stwarza awarie pompy paliwa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.