Szkolenia prince2

Zapewne mało ludzi wiedziałoby co kryje się pod nazwą prince2.
To nie nazwa nowej gry pc ani filmu fantasy, a raczej coś całkiem innego. Jest to metodyka zarządzania projektami w biznesie. PRINCE2(R) jest podejściem do zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób możemy dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji. PRINCE2(R) jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest to metodyka stworzona specjalnie na potrzeby administracji publicznej. PRINCE2 jest standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO. PRINCE2 jest metodyką z zakresu zarządzania projektami, która w bardzo skuteczny sposób pomaga zrealizować każdy element projektu. Dzięki metodyce PRINCE2 możemy zaplanować przedsięwzięcie oraz podsumować jego rezultaty.

Może prościej będzie opisać ją jako metodę. Pierwszy pomysł tej metody został wymyślony na potrzeby branży komputerowej, jednakże okazał się tak uniwersalny, że rozwinięto go na inne branże. PRINCE2(R) zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w spójny i kompletny system procesów, komponentów i technik.  Każde działanie w PRINCE2 jest szczegółowo opisane w sposób zrozumiały i czytelny. Dzięki zastosowaniu metodyki PRINCE2 mamy szczegółowo ułożone, co po kolei trzeba zrobić, aby każdy nasz projekt odniósł sukces. Teraz trochę o samej metodzie.

Projekt musi być realizowany podług pewnych reguł. Przede wszystkim musi się składać z 2 niezbędnych etapów: inicjowania i realizacji. Szczegółowe założenia tej metodyki można poznać podczas szkolenia prince2.

Dla początkujących przeznaczone jest szkolenie prince2 foundation. Poznaje się tutaj fundamenty metody i jej wdrażania. Kolejnym etapem jest
prince2 practitioner. PRINCE2 Foundation jest pierwszym poziomem, który podsumowuję naszą dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz dzięki któremu poznajemy podstawową wiedzę na temat właściwego zarządzania projektami.

Po sfinalizowaniu kursu otrzymuje się certyfikat, a przede wszystkim zyskuje się potrzebną wiedzę. Posiadanie takiej wiedzy jest przydatne, zarówno żeby ułatwić sobie wdrażanie projektów, jak i uzyskać wyższą notę na ewentualnym rynku pracy.

Szkolenia przechodzą jednak przede wszystkim biznesmeni i osoby, które chcą się doskonalić w tym kierunku, nie bezrobotni poszukujący pracy. PRINCE2 Practitioner jest kontynuacją szkolenia PRINCE2. Skierowana jest do osób, które zdały egzamin PRINCE2 Foundation i posiadają doświadczenie związane z zarządzeniem projektami. Poziom PRINCE2 Practitioner ugruntowuje zdobytą wiedzę o zarządzaniu projektami, oraz przekazuje dodatkowe informacje niezbędne przy właściwym zarządzaniu każdym projektem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.