Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz

Najbardziej popularną patriotyczną książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję kiedy mieszkał za granicą, gdy Polska była pod wpływem trzech mocarstw. Próbował zapisać odchodzący świat szlacheckiej Litwy i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje szeroki przekrój szlacheckiego życia społecznego. Opisuje egzystencję i obyczaje panujące na prowincji. Oprócz głównego wątku – to jest przypadków odbywających się w dworku szlacheckim po powrocie jednego z głównych bohaterów, mamy szansę w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachciców, problemy miłosne czy przedstawienia uczt. Kanwą utworu jest konflikt o dobra miedzy dwoma wpływowymi rodami. Fabułę dopełniają pełne szczegółów opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest barwny język, którym została spisana książka. Na prawie każdej stronicy odnajdziemy liczne metafory i epitety. Czytelnika poruszyć może niespotykana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to też wyjątkowe źródło historyczne przybliżające zachowanie ludzi z schodzących z dziejowej sceny. Także ze względu na to musi być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także obywatelom innych państw chcących poznać naszą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.