Biegły rewident Łódź – audytorów znajdziesz przez Internet.

No właśnie, niejednokrotnie słyszymy, że w jakiejś firmie rewident przeprowadził szczegółową kontrolę albo audytor wejdzie lada moment do firmy. Czy są to jakoś różniące się profesje, czy jednak takie same? Choć w pierwszym momencie nazwy biegli rewidenci Łódź i audytor Łódź różnią się znacznie, to jednak jest to ten identyczna profesja i specjalizacja. W takim razie przybliżmy trochę zagadnienia oraz obszary, których tyczy się audyt. Spróbujemy do minimum ominąć fachowy język ekonomii, ponieważ może nie dla wszystkich być zrozumiały i opiszmy całą dziedzinę w sposób łatwy do zrozumienia oraz klarowny. Czym zatem jest audyt? Audyt, to po prostu ocena. Dodajmy, iż ocena może tyczyć praktycznie wszelkich kwestii – osoby, asortymentu, organizacji, procesu produkcyjnego, sfery finansowej itp.. Widząc np. informację w Internecie typu – ”Badania sprawozdań finansowych Łódź” możemy się domyśleć, iż chodzi o kontrolę oraz ocenę dotyczącą finansów jak również i rachunkowości. Zdarza się, że firma pomimo wdrażania coraz to nowych projektów nie pozyskuje spodziewanych rezultatów, coś nie do końca sprawnie funkcjonuje. W takiej sytuacji bardzo często zarząd zamawia właśnie audyt. Czego można oczekiwać po takiej informacji – biegli rewidenci Łódź przeprowadzą kontrolę w twej jednostce? Jak już wspominaliśmy głównym celem działalności rewidentów jest ocena i sformułowanie finalnej opinii, czy wszystkie procedury i standardy są przestrzegane w firmie. Chodzi o wychwycenie wszystkich błędów jak również niedociągnięć mających wpływ na funkcjonowanie danej jednostki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.