Diagnostyka termowizyjna najlepszą metodą zapobiegania awariom instalacji elektrycznej

W budynkach występuje wiele urządzeń elektroenergetycznych jak transformatory, rozdzielnie, tablice i skrzynki elektryczne, szafy sterownicze, wentylatory, klimatyzatory, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, których sprawność jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania budynku.

Termowizja jest doskonałą metodą kontroli instalacji elektrycznych bezpotrzeby wyłączania urządzeń pod napięciem.

Okresowe badania instalacji elektrycznej budynkupozwalają na szybkie zlokalizowanie ew.usterek i przeprowadzenie skutecznej naprawyzanim dojdzie do nieprzewidzianej awarii.

Informacje na temat badania sieci elektroenergetycznej w budynkach na stronie www.termocert.com.pl. (tel. 660 453 315).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.