Dotacje dla bezrobotnych

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) realizują efektywne programy aktywizowania osób dotkniętych bezrobociem. Na otrzymanie kapitałowego wsparcia, jakie stanowi dofinansowanie z urzędu pracy, mają realne szanse zarówno przedsiębiorcy prowadzący już działalność gospodarczą jak i osoby bezrobotne.

 

Zarejestrowane podmioty gospodarcze mogą wnioskować o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wyposażenie stanowiska dla pracownika przy wsparciu finansowanym urzędu jest tożsame z koniecznością zatrudnienia pracownika wybieranego z osób bezrobotnych wyselekcjonowanych przez PUP. Powiatowy Urząd Pracy proponuje bezrobotnych na podstawie kryteriów zaproponowanych przez wnioskodawcę, czyli przedsiębiorstwo. Miejsce pracy musi być utrzymywane przez przynajmniej 24 miesiące.

 

Bardziej efektywną formą aktywizacji osób bezrobotnych są bezpośrednie dotacje dla bezrobotnych. Sprowadza się to do przyznawania zainteresowanym założeniem własnej firmy jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności na własny rachunek. W przypadku takiej pomocy nie tylko konkretny bezrobotny znajduje swoje miejsce na rynku, ale także rokuje szanse na stworzenie nowych miejsc pracy w przypadku, gdy firma będzie się dynamicznie rozwijać.

 

Ten sposób okazuje się bardzo skuteczny, ponieważ zaledwie mały odsetek osób, które wzięły dofinansowanie, po okresie 1 roku wraca do PUP, by zarejestrować się jako osoby bezrobotne.

 

Dotacje z urzędu pracy to znakomita szansa dla tych, którzy czekają na możliwość, aby uruchomić własne przedsięwzięcie. Absolutnie każdy, kto czuje się przedsiębiorcą, a obecnie z jakichś przyczyn spotyka się z ciężkim problemem braku zatrudnienia i braku kapitału, powinien z niej zrobić użytek.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.