Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Wskutek przekształcania przez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, całkiem inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków albo innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Natomiast alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest kilka. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego typu choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź lub będące skutkiem degradacji środowiska naturalnego poprzez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy także kłusownictwo. Jednakże pomiędzy tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ posiada natomiast utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Wśród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.