Informacje o LPG

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) to wspólna nazwa mieszaniny propanu i butanu (w różnych proporcjach). Używany jako gaz, niemniej jednak przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Stosowany jest głównie jako paliwo silnikowe.
LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się również ze złóż gazu ziemnego, zazwyczaj na początku uruchamiania nowego odwiertu. Gaz lpg jest gazem w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu. W temperaturze pokojowej ulega on skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zazwyczaj do 85% objętości, aby uniknąć rozerwania butli.
LPG stosowany jest przede wszystkim jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno i wielopunktowymi układami  wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania dość kosztownej instalacji (od 1500 do 4000 PLN). Pojazdy samochodowe zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik adekwatnej temperatury i szybkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.
Instalację LPG można również zastosować w autach z silnikiem dwusuwowym, , a ponadto z silnikiem Diesla. Kluczowym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny benzyny bezołowiowej. W wielu państwach m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest reklamowane jako bardziej przyjazne od etyliny.
Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje. W styczniu 2006 r. istniało pięć typów instalacji zasilanych LPG.

Zalety instalacji LPG
* Instalacja LPG jest niskociśnieniowa, a zatem zbiornik jest lekki.
* Sam silnik iskrowy, czterosuwowy nie wymaga specjalnych zabiegów ażeby dostosować się do pracy na LPG.
* LPG zawierając węglowodory o krótszym łańcuchu wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż benzyna.
* LPG jest w Polsce dużo tańszy niż benzyna, stąd tak znaczne zainteresowanie w Polsce tym paliwem.

Wady instalacji LPG
* zalecane jest (szczególnie zimą) uruchomienie silnika na benzynie,
* większa ilość pary wodnej sprzyja korozji układu wydechowego,
* butla ogranicza efektywność samochodu,
* większe są koszty przeglądów i serwisowania,
* zbyt rzadkie korzystanie z układu zasilania benzyną sprawia awarie pompy paliwa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.