Kamienie na szaniec – wstęp do analizy

Na oblicze polskiej literatury mocne piętno odcisnęła II wojna światowa. Po wstrzymaniu operacji militarnych poszczególni autorzy bardzo długo zajmowali się poszukiwaniem wyważonego języka, który mógłby im pozwolić opowiadać o pozbawionych człowieczeństwa. Chcieli wyłowić z ogromu scen te najbardziej symptomatyczne i pokazać je np. w prozie beletrystycznej.

 

Przykładem konfrontacji z tematem wojny jest powieść “Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Autor opisał w dużej mierze zdarzenia rzeczywiste, gdyż osobiście uczestniczył w zakonspirowanej działalności i walkach z hitlerowcami. Lektura opisuje zachowanie młodych ludzi w obliczu walki z nieprzyjacielem i niewoli. Dokładnie informuje jak organizowano akcje konspiracyjne. Młodzi ludzie w warunkach wojennych musieli prędko dorosnąć i przekształcić niedojrzałe zabawy na prawdziwą walkę. Ukazuje m.in. rozegrana z udziałem młodych akcję pod Arsenałem. Kamiński przywołuje również motyw powstania aby opowiedzieć o potyczkach, które rozegrały się w okupowanej Warszawie w 1944 roku.

 

Kamienie na szaniec to nie tylko opowieść o zmaganiach młodych konspiratorów z Niemcami. To również dzieło o dojrzewaniu, o patriotyzmie. Późniejsze pokolenia, analizując tę powieść mogło oprzeć się na czynach głównych bohaterów, którzy prywatne istnienie poświęcili dla niepodległości Polski. To książka o ponadczasowychwartościowych służby, o ludziach, którzy umieją pięknie żyć i wznieść się ponad przeciętność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.