Kamienie na szaniec – wstęp do analizy

Na kształt naszej twórczości głębokie piętno odcisnęła najstraszniejsza wojna XX wieku. Po skończeniu akcji zbrojnych nawet najlepsi poeci długo poszukiwali właściwego języka, który pozwoliłby pisać o nieludzkich. Usiłowali wyselekcjonować z ogromu zdarzeń te najbardziej reprezentatywne i ukazać je na przykład prozie reportażowej.

 

Próbą konfrontacji z problemem spełnionej apokalipsy jest książka “Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Narrator przedstawił w niemałej mierze zdarzenia rzeczywiste, albowiem samodzielnie udzielał się w zakonspirowanej działalności i bezpośrednich konfrontacjach z hitlerowcami. Lektura opisuje postawę młodych ludzi w sytuacji II wojny światowej i okupacji. Szczegółowo mówi jak odbywały się akcje ruchu oporu. Młodzi ludzie w okupowanej stolicy musieli bezzwłocznie dojrzeć i zamienić młodzieńcze zabawy na niebezpieczną działalność zbrojną. Ukazuje miedzy innymi wykonana przy obecności młodych akcję w Sieczychach. Autor przywołuje także motyw powstania by mówić o potyczkach, jakie rozegrały się w polskiej stolicy w drugiej połowie 1944 roku.

 

Kamienie na szaniec to nie tylko książka o zmaganiach warszawiaków z wrogami. To także książka o dorastaniu, o patriotyzmie. Późniejsze pokolenia, analizując tę opowieść mogło wzorować się na postawach głównych bohaterów, którzy własne istnienie ofiarowali dla dobra ojczyzny. To lektura o nadzwyczajnychideałach braterstwa, o postaciach, którzy umieją pięknie żyć i umierać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.