Klimat się zmienia przemienia

Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego obszaru ziemi. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne oraz dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Kuli ziemskiej. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a ponadto czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a oprócz tego chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a oprócz tego inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a oprócz tego dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Kuli ziemskiej.  Jednak dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.