Leczenie uzależnień Warszawa

W pokoju Psychoterapia Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychologicznego oraz 
zajęcia psychoterapii osobistej dla młodzieży i dodatkowo ludzi starszych. Prowadzę prócz tego konsultacje par małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

cierpią ze względu zmienności uczuciowej,
widzą całkowity deficyt satysfakcji życiowej,
doznają przemocy umysłowej, fizycznej,
są w bliskim związku z osobą uzależnioną,
posiadają wykładniki zespołu DDA,

Terapia Warszawa to zajęcia wsparcia psychologicznego to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które pozwalają zdefiniowanie problemu i zaproponowanie w największym stopniu stosownej postaci

pomocy psychologiczne. Pojedyńcza konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.