Notariusz vs. fałszerze umów i podpisów

Każdy notariusz kraków ma bardzo dokładnie sprecyzowany zakres obowiązków, którymi zajmuje się na co dzień. Są wśród nich zwyczajowe poświadczenia popisów czy parafowanie umów, ale również przechowywanie dokumentów czy formalizowanie aktów założycielskich. Niekiedy kancelaria notarialna w Krakowie zajmuje się również sporządzeniem wypisów i odpisów, tak przecież potrzebnych przy załatwianiu formalności w różnego rodzaju urzędach państwowych. Gdyby jednak nieco dokładniej prześledzić to, czym notariusze zajmują się dzień w dzień, można by dojść do wniosku, że to przede wszystkim utrudnianie ludziom życia i dawanie palecie zupełnie niepotrzebnych urzędników zarobić. I to – sądząc po stawkach notarialnych – zarobić całkiem nieźle. W rzeczywistości jednak nikt nie powinien kwestionować potrzeby istnienia instytucji notarialnych – są przecież gwarantem prawidłowości zawieranych umów. Dzięki temu, że przy sporządzaniu ważnych dokumentów musi być obecny notariusz w Krakowie, zmniejsza się prawdopodobieństwo dokonania oszustw. Nie ma również możliwości, że podpis którejkolwiek ze stron umowy zostanie sfałszowany. Nie ma obawy, że umowa zawarta zostanie pod przymusem bądź w sytuacji, w której zachodzą jakiekolwiek inne okoliczności łagodzące. Tak naprawdę osoba notariusza sprzyja bezpieczeństwu obywateli. Cóż jest trudnego w sfałszowaniu umowy czy podrobieniu czyjegoś podpisu i przejęciu tym samym jego majątku? A tylko i wyłącznie to, że dokument tego rodzaju sporządzony musi być w obecności notariusza, który do fałszerstwa dopuścić nie może.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.