Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej popularną patriotyczną lekturą szkolną jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor stworzył swą epopeję gdy był we Francji, gdy Rzeczpospolita zostawała pod zaborami. Próbował uchwycić dawny świat ziemiaństwa i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia panoramiczny przekrój polskiego życia społecznego. Opisuje życie i tradycje występujące na prowincji. Prócz kluczowego wątku – to jest wydarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po powrocie młodzieńca, możemy w niej odszukać takie tematy jak losy Jacka Soplicy, specyfikę warstwy szlacheckiej, problemy miłosne czy opisy zajazdu. Kluczowym problemem utworu jest konflikt o nieruchomość miedzy dwoma liczącymi się rodzinami. Fabułę uzupełniają niepowtarzalne opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: ogrodowi.

Istotny jest niesamowity język, jakim została opowiedziana historia. Na chyba każdej stronie odnajdziemy liczne porównania i epitety. Odbiorców zachwycić powinna niespotykana dbałość o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także niespotykane źródło historyczne przybliżające mentalność ludzi z odchodzących w niepamięć. Również ze względu na to musi być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, oraz mieszkańcom innych narodów chcących zgłębić rodzimą kulturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.