Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej znaną narodową lekturą jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję gdy był we Francji, gdy nasza ojczyzna znajdywała się pod zaborami. Pragnął ocalić miniony świat szlachecki i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje rozległy przekrój polskiego społeczeństwa. Charakteryzuje egzystencję i zasady zachodzące na prowincji. Obok podstawowego wątku – czyli przypadków odbywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe młodzieńca, mamy możliwość w niej znaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, cechy szlachciców, intrygi miłosne czy opisy uczt. Istotą trzynastozgłoskowca jest spór o dobra miedzy dwoma ważnymi rodami. Główne wydarzenia dopełniają niesamowite opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest barwny język, którym została spisana epopeja. Na prawie każdej stronie znajdziemy charakterystyczne porównania i epitety. Czytających poruszyć może wyjątkowa staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także ważne źródło historyczne prezentujące zachowanie szlachciców z odchodzących w niepamięć. Również z powodu tego musi być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także obywatelom innych narodowości chcących poznać naszą obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.