Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej cenioną rodzimą lekturą jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor stworzył swą epopeję kiedy żył we Francji, gdy nasza ojczyzna była pod wpływem trzech mocarstw. Starał się uchwycić miniony świat szlacheckich dworków i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje panoramiczny przekrój szlacheckiego społeczeństwa. Maluje egzystencję i zasady obowiązujące na prowincji. Oprócz kluczowego wątku – czyli zdarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przybyciu tytułowego bohatera, możemy w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachciców, problemy miłosne czy przedstawienia polowania. Głównym problemem trzynastozgłoskowca jest spór o nieruchomość pomiędzy dwoma liczącymi się rodami. Wydarzenia wzbogacają pełne szczegółów opisy przyrody, a wśród nich te poświęcone: wschodowi słońca.

Na uwagę zasługuje bogaty język, jakim została spisana pozycja. Na niemal każdej stronicy znajdziemy liczne metafory i epitety. Odbiorcę zachwycić może niesłychana dbałość o piękno języka.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne przybliżające zachowanie szlachciców z odchodzących w niepamięć. Również ze względu na to musi być bliskie każdemu mieszkańcowi Polski, oraz obywatelom innych narodowości pragnących poznać polską przeszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.