Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej znaną rodzimą lekturą jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor napisał swą epopeję gdy przebywał za granicą, gdy Rzeczpospolita znajdywała się pod zaborami. Próbował ocalić dawny świat szlacheckiej Litwy i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje szeroki przekrój polskiego życia społecznego. Charakteryzuje egzystencję i tradycje zachodzące na Litwie. Obok kluczowego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w Soplicowie po przyjeździe Tadeusza, mamy szansę w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kluczowym problemem epopei jest konflikt o nieruchomość pomiędzy dwoma ważnymi rodami. Fabułę dopełniają barwne opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: burzy.

Istotny jest niesłychanie bogaty język, którym została napisana historia. Na niemal każdej stronicy znajdziemy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorcę zachwycić może wyjątkowa dbałość o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to także jedyne w swoim rodzaju źródło historyczne prezentujące światopogląd ludzi z odchodzących w niepamięć. Także z powodu tego musi być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, jak również obywatelom innych narodowości próbujących poznać polską obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.