Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej znaną patriotyczną lekturą szkolną jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta stworzył swą epopeję kiedy mieszkał na obczyźnie, gdy Polska znajdywała się pod zaborami. Pragnął ocalić dawny świat szlacheckiej Litwy i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje znaczny przekrój polskiego społeczeństwa. Pokazuje życie i obyczaje panujące na prowincji. Prócz podstawowego wątku – czyli wydarzeń odbywających się w Soplicowie po powrocie tytułowego bohatera, możemy w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy przedstawienia zajazdu. Głównym problemem trzynastozgłoskowca jest konflikt o dobra pomiędzy dwoma liczącymi się rodami. Wydarzenia dopełniają niesamowite opisy natury, a spośród nich te poświęcone: zachodowi słońca.

Istotny jest bogaty język, którym była napisana historia. Na prawie każdej stronie odszukamy niepowtarzalne porównania i epitety. Czytelników poruszyć może niespotykana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to też wyjątkowe źródło historyczne przedstawiające zachowanie ludzi z początku XIX wieku. Również dzięki temu musi być znane każdemu mieszkańcowi Polski, a także mieszkańcom innych narodowości chcących poznać polską obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.