Pan Tadeusz – jako epopeja

Najbardziej docenianą polską lekturą szkolną jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta stworzył swą epopeję gdy był za granicą, gdy Polska zostawała pod okupacją obcych państw. Próbował uchwycić przeszły świat szlachecki i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje znaczny przekrój szlacheckiego społeczeństwa. Charakteryzuje życie i obyczaje zachodzące na prowincji. Prócz podstawowego wątku – to jest wydarzeń odbywających się w Soplicowie po powrocie młodzieńca, możemy w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, cechy warstwy szlacheckiej, problemy miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kluczowym problemem epopei jest konflikt o nieruchomość miedzy dwoma liczącymi się klanami. Fabułę wzbogacają niesłychanie malarskie opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: stawom.

Warto zwrócić uwagę na bogaty język, jakim była opowiedziana książka. Na niemal każdej stronie znajdziemy niepowtarzalne porównania i epitety. Czytelników poruszyć powinna niesłychana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także niespotykane źródło historyczne prezentujące myślenie ludzi z schodzących z dziejowej sceny. Również dzięki temu powinno być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także członkom innych krajów próbujących poznać naszą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.