Pan Tadeusz – jako epopeja

Najbardziej popularną rodzimą książką jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję gdy przebywał na emigracji, gdy nasza ojczyzna zostawała pod zaborami. Próbował uchwycić odchodzący świat szlacheckiej Litwy i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia panoramiczny przekrój szlacheckiego społeczeństwa. Opisuje egzystencję i obyczaje panujące na Litwie. Oprócz głównego wątku – czyli przypadków odbywających się w Soplicowie po powrocie młodzieńca, możemy w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, cechy szlachty, intrygi miłosne czy opisy polowania. Istotą trzynastozgłoskowca jest spór o dobra pomiędzy dwoma wpływowymi rodami. Wydarzenia wzbogacają pełne szczegółów opisy przyrody, a wśród nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest bogaty język, którym została napisana pozycja. Na chyba każdej stronie odszukamy charakterystyczne opisy i porównania. Odbiorców zachwycić powinna niesłychana staranność o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne prezentujące mentalność szlachty z pierwszej połowy XIX wieku. Także z powodu tego powinno być znane każdemu mieszkańcowi Polski, oraz obywatelom innych państw próbujących poznać rodzimą obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.