Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej popularną narodową lekturą szkolną jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor napisał swą epopeję podczas pobytu na emigracji, gdy Polska była pod okupacją obcych państw. Próbował zapisać odchodzący świat ziemiaństwa i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia panoramiczny przekrój ówczesnego życia społecznego. Pokazuje rzeczywistość i tradycje obowiązujące na Litwie. Prócz głównego wątku – to jest zdarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe tytułowego bohatera, mamy możliwość w niej znaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachciców, intrygi miłosne czy opisy grzybobrania. Kluczowym problemem trzynastozgłoskowca jest spór o dobra pomiędzy dwoma wpływowymi klanami. Fabułę uzupełniają barwne opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: sadowi.

Warto zwrócić uwagę na barwny język, jakim została opowiedziana historia. Na prawie każdej stronicy odnajdziemy charakterystyczne porównania i epitety. Czytelnika zadziwić powinna niesłychana dbałość o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to również ważne źródło historyczne przedstawiające zachowanie szlachty z schodzących z dziejowej sceny. Także z powodu tego powinno być bliskie każdemu mieszkańcowi Polski, oraz obywatelom innych narodów pragnących poznać rodzimą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.