Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej cenioną krajową książką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor napisał swą epopeję kiedy był na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna pozostawała pod wpływem trzech mocarstw. Pragnął zapisać przeszły świat szlacheckiej Litwy i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia rozległy przekrój polskiego życia społecznego. Maluje rzeczywistość i zasady zachodzące na Litwie. Oprócz podstawowego wątku – czyli zdarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po przybyciu tytułowego bohatera, mamy możliwość w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy opisy uczt. Kanwą epopei jest konflikt o dobra pomiędzy dwoma ważnymi klanami. Fabułę dopełniają barwne opisy przyrody, a wśród nich te poświęcone: stawom.

Istotny jest niesłychanie bogaty język, jakim była spisana historia. Na prawie każdej stronicy odnajdziemy niepowtarzalne metafory i epitety. Odbiorców poruszyć może niespotykana staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to również niespotykane źródło historyczne przybliżające zachowanie ludzi z schodzących z dziejowej sceny. Także ze względu na to powinno być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, oraz przedstawicielom innych narodowości pragnących poznać ojczystą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.