Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej docenianą narodową książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję kiedy mieszkał za granicą, gdy Polska znajdywała się pod okupacją obcych państw. Próbował ocalić miniony świat szlacheckich dworków i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia szeroki przekrój polskiego społeczeństwa. Maluje egzystencję i zasady obowiązujące na Litwie. Prócz głównego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe tytułowego bohatera, mamy szansę w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy przedstawienia polowania. Głównym problemem dzieła jest spór o dobra pomiędzy dwoma wpływowymi rodami. Treść uzupełniają niepowtarzalne opisy natury, a wśród nich te poświęcone: ogrodowi.

Warto zwrócić uwagę na bogaty język, którym była spisana pozycja. Na niemal każdej stronicy znajdziemy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorcę zachwycić powinna niespotykana dbałość o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne prezentujące zachowanie ludzi z pierwszej połowy XIX wieku. Również dzięki temu powinno być znane każdemu patriocie, a także obywatelom innych narodowości chcących zgłębić ojczystą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.