Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej popularną polską lekturą szkolną jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję gdy był we Francji, gdy Rzeczpospolita pozostawała pod wpływem trzech mocarstw. Chciał utrwalić odchodzący świat szlacheckich dworków i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje panoramiczny przekrój szlacheckiego życia społecznego. Charakteryzuje rzeczywistość i tradycje zachodzące na prowincji. Obok podstawowego wątku – to jest przypadków rozgrywających się w dworku szlacheckim po powrocie tytułowego bohatera, mamy szansę w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę warstwy szlacheckiej, wypadki miłosne czy opisy grzybobrania. Głównym problemem dzieła jest spór o zamek pomiędzy dwoma wpływowymi rodami. Wydarzenia dopełniają niesamowite opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest niesłychanie bogaty język, jakim jest opowiedziana pozycja. Na chyba każdej stronie znajdziemy liczne porównania i epitety. Odbiorców zadziwić powinna niesłychana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także niespotykane źródło historyczne przybliżające światopogląd szlachty z schodzących z dziejowej sceny. Także ze względu na to powinno być znane każdemu mieszkańcowi Polski, a także mieszkańcom innych krajów próbujących zgłębić naszą obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.