Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej popularną patriotyczną lekturą jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz stworzył swą epopeję kiedy żył za granicą, gdy nasza ojczyzna pozostawała pod wpływem trzech mocarstw. Próbował ocalić miniony świat szlachecki i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje znaczny przekrój polskiego życia społecznego. Charakteryzuje rzeczywistość i tradycje zachodzące na Litwie. Obok kluczowego wątku – to jest wydarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe Tadeusza, mamy szansę w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachty, problemy miłosne czy przedstawienia polowania. Kluczowym problemem epopei jest konflikt o dobra miedzy dwoma wpływowymi rodzinami. Treść wzbogacają niepowtarzalne opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest niesłychanie bogaty język, którym została napisana epopeja. Na niemal każdej stronie odszukamy liczne porównania i epitety. Czytelników zadziwić powinna niesłychana staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to również niespotykane źródło historyczne prezentujące ogląd świata szlachciców z schodzących z dziejowej sceny. Także ze względu na to musi być znane każdemu Polakowi, oraz mieszkańcom innych państw próbujących zgłębić rodzimą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.