Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej popularną patriotyczną książką jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor stworzył swą epopeję podczas pobytu na obczyźnie, gdy Polska pozostawała pod okupacją obcych państw. Pragnął utrwalić dawny świat szlacheckich dworków i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje panoramiczny przekrój szlacheckiego życia społecznego. Pokazuje życie i zasady obowiązujące na prowincji. Oprócz głównego wątku – czyli przypadków odbywających się w Soplicowie po powrocie młodzieńca, mamy szansę w niej odszukać takie tematy jak losy Jacka Soplicy, cechy szlachty, problemy miłosne czy przedstawienia zajazdu. Istotą książki jest spór o dobra miedzy dwoma wpływowymi rodami. Fabułę dopełniają niesłychanie malarskie opisy natury, a spośród nich te poświęcone: burzy.

Warto zwrócić uwagę na bogaty język, którym została napisana epopeja. Na prawie każdej stronicy odszukamy charakterystyczne porównania i epitety. Odbiorców zachwycić powinna wyjątkowa dbałość o piękno języka.

Pan Tadeusz to także unikalne źródło historyczne prezentujące mentalność szlachciców z odchodzących w niepamięć. Także ze względu na to powinno być znane każdemu Polakowi, oraz obywatelom innych krajów pragnących poznać rodzimą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.