Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej popularną polską lekturą jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję gdy był na obczyźnie, gdy Rzeczpospolita znajdywała się pod zaborami. Próbował ocalić odchodzący świat szlachecki i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje znaczny przekrój polskiego społeczeństwa. Charakteryzuje rzeczywistość i tradycje obowiązujące na Litwie. Obok podstawowego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przybyciu Tadeusza, mamy szansę w niej znaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, cechy warstwy szlacheckiej, problemy miłosne czy opisy zajazdu. Kanwą epopei jest konflikt o nieruchomość miedzy dwoma liczącymi się rodami. Treść uzupełniają niesamowite opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest niesamowity język, którym była spisana historia. Na chyba każdej stronie znajdziemy liczne metafory i epitety. Czytelnika zadziwić powinna niesłychana staranność o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to także niespotykane źródło historyczne przedstawiające mentalność szlachciców z schodzących z dziejowej sceny. Również ze względu na to powinno być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, jak również obywatelom innych krajów pragnących zgłębić ojczystą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.