Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej popularną rodzimą lekturą szkolną jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor stworzył swą epopeję kiedy żył na obczyźnie, gdy Polska zostawała pod wpływem trzech mocarstw. Starał się zapisać dawny świat szlacheckich dworków i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje szeroki przekrój polskiego życia społecznego. Maluje życie i tradycje zachodzące na prowincji. Prócz kluczowego wątku – czyli zdarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe tytułowego bohatera, możemy w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachciców, wypadki miłosne czy przedstawienia polowania. Głównym problemem trzynastozgłoskowca jest spór o dobra miedzy dwoma liczącymi się klanami. Fabułę dopełniają niepowtarzalne opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: stawom.

Warto zwrócić uwagę na niesamowity język, jakim jest spisana historia. Na chyba każdej stronicy odszukamy niepowtarzalne metafory i epitety. Czytelników zadziwić powinna niesłychana staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to również wyjątkowe źródło historyczne przedstawiające mentalność szlachciców z początku XIX wieku. Również z powodu tego powinno być znane każdemu mieszkańcowi Polski, a także obywatelom innych państw próbujących zgłębić naszą przeszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.