Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej cenioną narodową lekturą szkolną jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta napisał swą epopeję gdy był na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna była pod zaborami. Próbował uchwycić dawny świat szlacheckich dworków i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje szeroki przekrój polskiego społeczeństwa. Pokazuje rzeczywistość i tradycje zachodzące na prowincji. Oprócz podstawowego wątku – czyli wydarzeń odbywających się w Soplicowie po powrocie Tadeusza, możemy w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę warstwy szlacheckiej, wypadki miłosne czy przedstawienia polowania. Kanwą epopei jest spór o zamek miedzy dwoma liczącymi się rodami. Fabułę uzupełniają pełne szczegółów opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: stawom.

Istotny jest niesamowity język, jakim została opowiedziana książka. Na chyba każdej stronicy znajdziemy niepowtarzalne opisy i porównania. Czytelnika poruszyć może niesłychana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to również niespotykane źródło historyczne przedstawiające światopogląd ludzi z schodzących z dziejowej sceny. Również dzięki temu powinno być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, oraz obywatelom innych krajów pragnących poznać naszą przeszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.