Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej docenianą narodową lekturą szkolną jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję gdy przebywał na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna znajdywała się pod zaborami. Pragnął uchwycić miniony świat ziemiaństwa i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia szeroki przekrój ówczesnego życia społecznego. Maluje rzeczywistość i zasady panujące na Litwie. Obok podstawowego wątku – czyli zdarzeń odbywających się w Soplicowie po przyjeździe młodzieńca, możemy w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachciców, problemy miłosne czy opisy grzybobrania. Głównym problemem utworu jest spór o dobra miedzy dwoma wpływowymi rodami. Wydarzenia uzupełniają pełne szczegółów opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: wschodowi słońca.

Istotny jest niesamowity język, jakim jest opowiedziana książka. Na prawie każdej stronie znajdziemy charakterystyczne opisy i porównania. Odbiorców poruszyć powinna wyjątkowa dbałość o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne przedstawiające zachowanie szlachciców z pierwszej połowy XIX wieku. Także ze względu na to musi być znane każdemu mieszkańcowi Polski, a także członkom innych krajów próbujących poznać naszą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.