Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej docenianą krajową książką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz napisał swą epopeję kiedy był na obczyźnie, gdy Polska zostawała pod okupacją obcych państw. Próbował utrwalić miniony świat szlachecki i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje rozległy przekrój polskiego społeczeństwa. Pokazuje egzystencję i zasady zachodzące na prowincji. Obok podstawowego wątku – to jest zdarzeń odbywających się w Soplicowie po przybyciu tytułowego bohatera, mamy możliwość w niej odszukać takie tematy jak losy Jacka Soplicy, specyfikę warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy opisy polowania. Kanwą utworu jest konflikt o zamek miedzy dwoma liczącymi się rodzinami. Główne wydarzenia uzupełniają niesłychanie malarskie opisy natury, a wśród nich te poświęcone: burzy.

Na uwagę zasługuje bogaty język, jakim była napisana epopeja. Na chyba każdej stronie znajdziemy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorcę zachwycić może wyjątkowa dbałość o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to także niespotykane źródło historyczne prezentujące myślenie szlachty z schodzących z dziejowej sceny. Również ze względu na to musi być znane każdemu mieszkańcowi Polski, a także mieszkańcom innych państw próbujących poznać rodzimą kulturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.