Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej popularną polską pozycją literacką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję kiedy żył na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna pozostawała pod zaborami. Próbował zapisać miniony świat szlacheckiej Litwy i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje znaczny przekrój ówczesnego życia społecznego. Pokazuje rzeczywistość i zasady panujące na Litwie. Prócz głównego wątku – to jest przypadków odbywających się w Soplicowie po przyjeździe jednego z głównych bohaterów, mamy możliwość w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachciców, intrygi miłosne czy przedstawienia uczt. Kluczowym problemem trzynastozgłoskowca jest konflikt o nieruchomość pomiędzy dwoma liczącymi się rodzinami. Główne wydarzenia wzbogacają niepowtarzalne opisy przyrody, a wśród nich te poświęcone: ogrodowi.

Istotny jest barwny język, jakim jest spisana książka. Na prawie każdej stronie odszukamy charakterystyczne opisy i porównania. Czytelników poruszyć powinna niesłychana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także unikalne źródło historyczne prezentujące mentalność ludzi z pierwszej połowy XIX wieku. Również z powodu tego powinno być bliskie każdemu patriocie, oraz przedstawicielom innych krajów pragnących zgłębić rodzimą obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.