Pan Tadeusz – wstęp do analizy

Najbardziej znaną patriotyczną lekturą jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta napisał swą epopeję kiedy był za granicą, gdy Polska znajdywała się pod zaborami. Próbował zapisać odchodzący świat szlachecki i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje szeroki przekrój szlacheckiego społeczeństwa. Charakteryzuje egzystencję i obyczaje obowiązujące na Litwie. Prócz kluczowego wątku – czyli zdarzeń rozgrywających się w Soplicowie po przybyciu jednego z głównych bohaterów, możemy w niej odszukać takie tematy jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachty, wypadki miłosne czy przedstawienia grzybobrania. Istotą dzieła jest spór o zamek pomiędzy dwoma ważnymi klanami. Główne wydarzenia uzupełniają pełne szczegółów opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: stawom.

Warto zwrócić uwagę na barwny język, którym jest opowiedziana historia. Na niemal każdej stronicy odszukamy niepowtarzalne porównania i epitety. Czytelnika poruszyć może niespotykana dbałość o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to także jedyne w swoim rodzaju źródło historyczne przybliżające światopogląd szlachciców z odchodzących w niepamięć. Również z powodu tego powinno być znane każdemu Polakowi, a także przedstawicielom innych państw chcących poznać ojczystą kulturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.