Prace maturalne z języka polskiego

Polonista na początku roku szkolnego w klasie maturalnej powinien zaprezentować uczniom listę tematów do wyboru (prace maturalne). Z listy zaprezentowanych prezentacji maturalnych licealista wybiera jeden i określa sposób jego wykonania, który przekazuje do akceptacji poloniście. Jeżeli na liście nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, występuje szansa zaproponowania swojego tematu nim zostanie zaprezentowana szkolna lista tematów. W takim przypadku temat powinna mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu uczeń liceum powinien się kierować nie tylko jakością nabytej wiedzy z języka ojczystego, ale w pierwszej kolejności swoimi zainteresowaniami. Powinno się mieć na uwadze, że prezentacje z polskiego nie kontrolują tylko informacji książkowych, ale pozwalają ujawnić umiejętność dorosłego argumentowania.

Większość tematów ma charakter ogólnikowy i pozostawia swobodę w metodzie realizacji. Istotne jest by praca maturalna była zgodna z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu literaturoznawstwa (np. uczeń interesujący się historią XX wieku może wybrać prezentację opartą na książkach z tego czasu, ktoś mający zdolności plastyczne powinien poruszyć temat poświęcony malarstwu, zaś miłośnicy sportu mogliby pisać o komentarzach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy maturalnej trzeba przejrzyście wyrazić jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i malarstwo.

W trakcie wyboru, należy zwrócić uwagę na słowa – klucze wybranej pracy uwypuklające cel pracy np. rola ustalonego motywu książkowego. Są to określenia, które nadają tematowi określony kierunek. Poza tym, powinno się rozważyć dobór tematu pod kątem znajomości epok, dzieł znanych artystów, a także wybranych motywów.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.