Prace maturalne z polskiego

Nauczyciel polskiego po rozpoczęciu nauki w klasie maturalnej powinien udostępnić zdającym listę (prace maturalne). Z listy zaprezentowanych tematów uczeń klasy maturalnej wybiera jeden i formułuje sposób jego realizacji, który przekazuje do zaaprobowania nauczycielowi. Jeśli w spisie nie ma tematu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, zachodzi ewentualność wymyślenia własnego tematu nim zostanie zaprezentowana lista tematów. Wówczas temat powinna mieć związek z literaturą.

W trakcie wyboru tematu maturzysta musi się kierować nie wyłącznie zasobem zdobytej wiedzy z polskiego, ale głównie własnymi pasjami. Trzeba pamiętać, że prace maturalne nie odzwierciedlają jedynie wiadomości książkowych, ale dają możliwość pokazać zdolność dojrzałego wnioskowani.

Większość prac ma charakter ogólnikowy i pozostawia swobodę w sposobie realizacji. Kluczowe jest by praca maturalna była w zgodzie z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu filologii polskiej (np. maturzysta interesujący się wojną powinien wybrać pracę opartą na książkach z tego przedziału czasu, ktoś mający zdolności plastyczne może poruszyć temat odnoszący się do malarstwa, zaś zafascynowani sportem powinni napisać o komentatorach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy trzeba klarownie określić jego zasięg, a także teksty kultury, na których będzie się on opierać literatura i sztuka.

Przy wyborze, należy przywiązać uwagę na słowa – klucze wybranej pracy uwypuklające cel pracy maturalnej np. rola wybranego motywu. Są to wyrażenia, które nadają prezentacji określony kierunek. Poza tym, powinno się rozważyć dobór tematu pod względem znajomości okresów literackich, dzieł wybranych twórców, a także proponowanych motywów.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.