Prace maturalne z polskiego

Nauczyciel polskiego na początku nauki w klasie maturalnej musi zaprezentować licealistom listę tematów maturalnych (prace maturalne). Z listy udostępnionych prezentacji z języka polskiego licealista decyduje się na jeden i formułuje metodę jego wykonania, który przekazuje do akceptacji poloniście. Jeżeli w spisie nie ma tytułu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, istnieje ewentualność zaproponowania swojego tematu nim zostanie udostępniona szkolna lista tematów. Wtedy prezentacja maturalna powinna mieć powiązanie z literaturą.

Przy wyborze tematu uczeń liceum musi się kierować nie wyłącznie jakością zdobytej wiedzy z języka ojczystego, ale w pierwszej kolejności osobistymi zainteresowaniami. Należy pamiętać, że prezentacje z polskiego nie odzwierciedlają tylko wiadomości z literatury, ale dają możliwość ujawnić umiejętność dojrzałego wnioskowani.

Niemało prac maturalnych ma charakter ogólnikowy i zostawia swobodę w sposobie realizacji. Kluczowe jest by prezentacja maturalna była zgodna z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu filologii polskiej (np. uczeń fascynująca się historią XX wieku mógłby zdecydować się na pracę opartą na książkach z tego czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne powinien zdecydować się na temat poświęcony malarstwu, zaś zafascynowani sportem mogą pisać o komentatorach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy maturalnej trzeba jasno określić jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i sztuka.

Przy wyborze, trzeba przywiązać uwagę na słowa – klucze wybranej pracy maturalnej uwypuklające cel pracy np. rola wybranego motywu. Są to określenia, które wyraźnie ukierunkowują pracę. Oprócz tego, trzeba pomyśleć o doborze tematu pod kątem wiedzy z okresów literackich, twórczości wyselekcjonowanych pisarzy, a także proponowanych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.