Prace z języka polskiego

Polonista na początku nauki w klasie maturalnej powinien przedstawić uczniom listę tematów maturalnych (prezentacje maturalne). Z listy udostępnionych tematów licealista decyduje się na jeden i określa możliwość jego sporządzenia, który przekazuje do zaaprobowania poloniście. Jeśli na liście nie ma tytułu odpowiadającego maturzyście, zachodzi ewentualność wymyślenia własnego tematu zanim zostanie udostępniona lista tematów. Wtedy praca musi mieć związek z literaturą.

Przy wyborze tematu uczeń liceum musi się kierować nie wyłącznie stanem nabytej wiedzy z polskiego, ale głównie osobistymi zainteresowaniami. Powinno się pamiętać, że prezentacje z polskiego nie sprawdzają jedynie informacji książkowych, ale pozwalają ujawnić umiejętność dorosłego argumentowania.

Sporo prac maturalnych ma charakter ogólny i pozostawia swobodę w strategi realizacji. Istotne jest by prezentacja maturalna pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu literaturoznawstwa (np. maturzysta fascynująca się wojną powinien zdecydować się na prezentację maturalną opartą na lekturach z tego okresu, ktoś o zdolnościach plastycznych mógłby poruszyć temat poświęcony malarstwu, zaś zafascynowani sportem powinni napisać o komentarzach sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu pracy maturalnej powinno się klarownie określić jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i film.

W trakcie wyboru, powinno się zwrócić uwagę na słowa – klucze ustalonej prezentacji wskazujące na cel pracy maturalnej np. rola danego motywu książkowego. Są to wyrażenia, które nadają tematowi określony kierunek. Poza tym, należy rozważyć dobór tematu pod kątem znajomości epok, dzieł określonych artystów, a także wybranych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.