Prezentacje maturalne z polskiego

Nauczyciel polskiego po rozpoczęciu nauki w klasie maturalnej musi przedstawić uczniom listę tematów maturalnych (prace maturalne). Z listy zaproponowanych tematów uczeń klasy maturalnej decyduje się na jeden i formułuje metodę jego sporządzenia, który przedstawia do akceptacji nauczycielowi. Jeśli na liście nie ma tytułu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, zachodzi szansa wymyślenia własnego tytułu przed zostanie ogłoszona lista tematów. Wówczas praca musi mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu uczeń liceum powinien się kierować nie tylko jakością zdobytej wiedzy z języka polskiego, ale przede wszystkim swoimi zainteresowaniami. Powinno się pamiętać, że prezentacje maturalne nie weryfikują tylko zagadnień z literatury, ale dają możliwość dowieść zdolność samodzielnego wnioskowani.

Sporo tematów maturalnych ma charakter uniwersalny i zostawia swobodę w strategi. Ważne jest by praca maturalna pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu polonistyki (np. uczeń pasjonujący się wiekiem XX powinien zdecydować się na prezentację opartą na lekturach z tego przedziału czasu, ktoś o zdolnościach plastycznych może wybrać temat związany z malarstwem, zaś miłośnicy sportu powinni pisać o komentatorach sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu prezentacji należy przejrzyście określić jego zasięg, a także teksty kultury, na których będzie się on opierać literatura i film.

W trakcie wyboru, trzeba zwrócić uwagę na słowa – klucze ustalonej prezentacji podkreślające cel pracy np. funkcje danego motywu literackiego. Są to wyrażenia, które nadają tematowi określony kierunek. Ponadto, powinno się pomyśleć o doborze tematu pod kątem wiedzy z epok literackich, dzieł znanych pisarzy, a także wybranych motywów.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.