Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu świata. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne oraz dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi. W sytuacji czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) oraz chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a ponadto inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a dodatkowo dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na świata.  Natomiast dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.