Rozwój osobisty

Wartości – to osobiste motywatory, wszystko co uważasz za najważniejsze i najbardziej priorytetowe w swoim życiu. To one wyjaśniają Twoje codzienne zachowania i reakcje.

Przekonania – stanowią wyraz stopnia, do jakiego jesteś czegoś pewien. Priorytetową cechą przekonań jest fakt, że nie muszą być prawdziwe. Nasze przekonania odzwierciedlają nasze ,prawdy” i nasze ,wersje rzeczywistości”. Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy z nas ma inną wersję rzeczywistości i inną prawdę.

Nastawienia – to sposób, w jaki dana osoba postrzega coś lub zachowuje się wobec czegoś, często w sposób nie pozbawiony oceny. Zatem nastawienie to nacechowana oceną pozycja, którą przyjmujemy wobec danej rzeczy, mężczyźni i kobiety albo idei.

Wartości, przekonania i nastawienia posiadają potężny wpływa na nasze myśli, uczucia, zachowania , a ponadto wydajność. Nastawienia i przekonania mogą mam pomagać albo przeszkadzać i wpływają na metodę, w jaki się zachowujemy oraz na to, w jakim stopniu wykorzystujemy swój potencjał. Pomyśl o sobie jako drzewie, którego korzenie stanowią wartości (decydują o tym kim jesteś), przekonania stanowią pień, nastawienia to główne gałęzie, zaś liście to Twoje zachowania i funkcjonowania.

Dziękując Tobie Uczestniczkom V edycji Sukces na sam początek, a zwłaszcza Paniom, które wybrały warsztat pt. ,Skuteczna komunikacja – niezbędne narzędzie w relacjach biznesowych” zachęcam do pogłębiania tematu skutecznej komunikacji nie tylko w biznesie, ale na każdej płaszczyźnie związanej z szerokim spektrum komunikowania się. Komunikacja tyczy się każdej dziedziny naszego życia, każdej relacji prywatnej czy zawodowej, jednego człowieka czy także grupy ludzi. Jest nieodłączną sferą naszego zwyczajnego życia. Rozwijanie w sobie kompetencji jasnego wyrażania prywatnych wymagań oraz aktywnego słuchania innych, znaczenie podnosi jakość relacji w jakie wchodzimy.

Zachęcam też do zwrócenia wątpliwości na emocjonalną stronę komunikowania się. Emocje są naszym największym kapitałem. Dają nam sposobność wejrzenia w siebie. Dostarczają edukacji o ludziach, wartościach, potrzebach, które zwiększają naszą motywację i zapał do funkcjonowania. Przez rozwijanie w sobie inteligencji emocjonalnej, wykorzystujmy osobiste myślenie do kierowania emocjami zamiast pozwalać swoim emocjom na kierowanie naszym życiem. Zapraszam na witrynę www.eventtraining.pl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.