Smog – mgła, która stwarza szkody

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość dużą wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński , a dodatkowo Los Angeles. Ten pierwszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, natomiast drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a oprócz tego toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest głównie dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog ma możliwość powodować wiele chorób, jak przykładowo: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Poza tym, smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on też niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.