Torf, sprzedaż torfu, ziemia ogrodnicza

Firma działa w branży od 10 lat. Głównym profilem działalności naszej firmy jest sprzedaż torfu luzem, ziemi ogrodniczej, budowa stawów rybnych. Rezerwat torfowiskowy Eko-Bagno położony jest na terenie gminy Urszulin w miejscowości Kolonia Wytyczno.

Robimy wszystko, aby produkowane przez nas produkty były:

  • zgodne z wymogami,
  • stabilne jakościowo i zapewniające powtarzalność cech,
  • dostarczane w ustalonym terminie i po konkurencyjnych cenach,

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • współpracę z klientem poprzez ocenę jego potrzeb i analizę opinii o wyrobach,
  • selekcję i dobór dostawców spełniających nasze wymagania jakościowe,
  • sukcesywną modernizację urządzeń,
  • permanentne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.