Wspólnota materialna – co moje, to i twoje?

Osoby, które się pobierają, mogą się zdecydować na wspolność ustawową, rozdzielność majątkową albo też wspólność ustawową, która jest rozszerzona na przedmioty nie wchodzące na mocy prawa do wspólności majątkowej. Pary młode w bardzo wielu przypadkach decydują się na wspólność ustawową. Co to znaczy dla nowożeńców? Znaczy to, że wszelkie rzeczy nabyte po zawarciu ślubu stają się własnością zarówno żony jak również męża. Czyli jeśli widać na filmie z wideofilmowanie Kraków, że para młoda otrzymała z prezencie pralkę, to pralka ta staje się automatycznie ich wspólnym majątkiem. Analogicznie, gdy widać na fotografia ślubna Kraków, jak babcia pana młodego wręcza mu kopertę z pieniędzmi, to pieniądze te też stają się wspólnym majątkiem pary młodej. Co nie wchodzi do wspólnoty majątkowej? Nie wchodzą do niej te rzeczy, które panna młoda lub pan młody nabyli przed zawarciem ślubu. Czyli, jeżeli panna młoda zakupiła przed ślubem mieszkanie, do którego po ślubie wprowadza się małżonek, to mieszkanie to nie jest własnością obojga, ale tylko panny młodej. Wspólnotą majątkową nie są też przedmioty otrzymane w drodze darowizny, czy też spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca podjął inną decyzję w tym względzie. Ze wspólnoty majątkowej wyłączone są także te przedmioty, które służą zaspokojeniu osobistych potrzeb, jak na przykład kosmetyki albo odzież, czy także buty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.