Wydruki wielkoformatowe

jak wykonać wydruki wielkoformatowe?
Przygotowanie do druku wydruku wielkoformatowego niewiele się różni od zwykłego przygotowania do druku. Plik z grafiką należy zapisać w odpowiednim formacie i rozdzielczośći oraz opatrzyć odpowiednim profilem druku, zgodnym z parametrami maszyny, która będzie wykonywała wydruk wielkoformatowy oraz podłoża, na którym zostanie on naniesiony. Po dokonaniu tych przygotowań należy wydrukować próbkę grafiki, aby sprawdzić jakość wydruku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.