Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Wskutek przekształcania przez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, całkiem inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków lub innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Natomiast alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest kilka. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego typu choroby, zmiany siedliska spowodowane poprzez zjawiska naturalne, jak powódź albo będące skutkiem degradacji środowiska naturalnego poprzez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy także kłusownictwo. Natomiast w gronie tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ ma jednakże utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Wśród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.