Gdzie dany odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak na przykład zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Ziemi dochodzi do ubytku ozon. 1-szy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a dodatkowo chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki , a dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w tym momencie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do świata. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A zatem dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a także do przekształceń w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest przy tym groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. Przy tym zanikanie ozonu, czyli tworzenie dziura ozonowa prowadzi do modyfikacji klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.