Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, w którym informacje odbierane przez mózg ze wszystkich zmysłów są bez przerwy segregowane, rozpoznawane, interpretowane aż w końcu integrowane tak, żeby mogła wykształcić się adekwatna reakcja. Prawidłowo przebiegające procesy SI są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia, koncentracji.

Terapia Integracji sensorycznej poprawia m.in.: koncentrację, pamięć, sprawność motoryczną,pracę oczu, napięcie mięśniowe, które są podstawą umiejętności szkolnych.

Poprzez dostarczenie właściwej ilości doznań sensorycznych zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych, oraz dotykowych motywujemy dziecko do tworzenia reakcji adaptacyjnych, które zwiększają integrację tych doznań.

Metoda SI stosowana jest u dzieci z:

  • nadwrażliwością, bądź podwrażliwością na bodźce: np. dotykowe, ruchowe, węchowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe,
  • Zaburzeniami równowagi,
  • Opóźnionym rozwojem ruchowym, niezgrabnością ruchową,
  • Zaburzonym napędem psychomotorycznym,
  • Opóźnionym rozwojem mowy.

Terapia Integracji Sensorycznej jest szeroko stosowana u dzieci z problemami szkolnymi a także w zaburzeniami koncentracji uwagi.|Metoda Terapii SI powstała na bazie teorii spełniającej kryteria metodologiczne. Jej skuteczność została dowiedziona kilkoma testami klinicznymi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.