Kierunek studiów europeistyka

Podczas studiów na kierunku Europeistyka student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na kierunku Europeistyka mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Absolwent Europeistyki znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student kierunku Europeistyka w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba, która studiuje na kierunku Europeistyka zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent Europeistyki jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.