Kierunek studiów prawo

Każdego roku abiturienci muszą podjąć ważną decyzję, jaką jest wybór uczelni i kierunku studiów. Najczęściej największy problem w tej kwestii mają humaniści. Matura z historii czy wos-u umożliwia im bowiem kandydowanie na kierunki, które, jak wykazują różnego rodzaju listy, wypadają najsłabiej pod względem przydatności na rynku pracy. Wyjątkiem jest prawo, dlatego też kierunek ten przeżywa coroczne oblężenie podczas naboru. Studia prawnicze owiane są wieloma powszechnymi opiniami, które często okazują się tylko stereotypami. Kierunek Studiów prawo uchodzi za kierunek trudny, elitarny, przeznaczony dla tych, którzy posiadają znajomości w środowisku prawniczym. pretendentów odstrasza często wizja grubych tomów ustaw, których trzeba będzie wyuczyć się na pamięć. Jednak studia na prawie nie ograniczają się do recytowania paragrafów. Wbrew pozorom mają one wiele wspólnego z logiką, dlatego umysły matematyczne również nieźle radzą sobie na tym kierunku. Chociaż studia na kierunku prawo wydają się gwarantować zdobycie pewnego, prestiżowego i dobrze płatnego zawodu, to należy pamiętać, że sam tytuł magistra, bez ukończonej aplikacji daje tyle samo, co każde studia humanistyczne

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.