Kierunek studiów socjologia

Kierunki socjologiczne są stworzone dla kandydatów o zacięciu humanistycznym, którzy potrafią analizować życie publiczne grupy, a w przyszłości przekuć to na pracę zawodową. Absolwenci kierunku studiów Socjologia – wydziału często spełniają się w pracy w urzędach statystycznych, bądź w terenie prowadzą badania na określony temat. 

Pomimo tego że socjologia nie znajduje się na wierzchu zestawienia najbardziej obleganych kierunków, ani najbardziej opłacalnych pod względem przyszłej kariery, to wciąż warto rozpatrzyć studia na tym wydziale jeżeli jest się zainteresowanym problemami społecznymi. pretendenci na kierunek socjologia muszą mieć podstawy teoretyczne z dziedziny historii i dziedzin społecznych, jako podwaliny pod przyszłą wiedzę

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.